Komunita Gaboltov

O dejinách farnosti v Gaboltove sa dá predpokladať, že samostatná farnosť jestvovala už v čase pôsobenia rytierského rádu križiakov zvaných "strážcovia Božieho hrobu v jeruzaleme", ktorí sú spomenutí v prvej písomnej zmienke o Gaboltove z roku 1247. Avšak prvá historicky doložená správa o jestvovaní Gaboltovskej farnosti je až z obdobia katolíckej reformácie. Pravdepodobne v čase protestanskej reformácie v 16. storočí zanikla v Gaboltove katolícka fara, a jej miesto zaujali protestanti. Schematizmi Košickej diecézy uvádzajú rok 1660 ako rok zriadenia farnosti Gaboltov. Hoci dokumenty uvádzajú tento rok, predsa už skôr v Gaboltove pôsobili katolícky kňazi v duchovnej správe. V roku 1656 tu pôsobil P. Tibor Konaykovics (Konajkovič) z rehole františkánov.

V Gaboltove sa nachádzajú dva kostoly. Počiatky dnešného farského kostola sv. Vojtecha sa kladú do prvej polovice 14. storočia. Kostol Krista Kráľa bol postavený v roku 1932. Okrem toho sú tu aj viaceré kaplnky, ktoré svedčia o náboženskom živote v Gaboltove. V roku 1925 bola neďaleko obce (v mariánskom potoku) postavená kaplnka Narodenia Panny Márie. Veriaci farnosti tam putujú práve na tento sviatok a vtedy sa tam slávi aj svätá omša. Nachádzajú sa tu aj ďalšie kaplnky: kaplnka Sv. Jána Nepomuckého, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a kaplnka Svätého Kríža.

Pútnické miesto Gaboltov je známe už celé stáročia predovšetkým svojou úctou k Panne Márii Karmelskej a svätovojtešskou tradíciou.  Už v roku 1706 jágerský arcibiskup Štefan Telekessy vyznačuje toto pútnické miesto s Milostivým obrazom Panny Márie Škapuliarskej. O počiatkoch Bratstva Panny Márie Karmelskej v Gaboltove sa dozvedáme z kánonickej vizitácie farnosti z r. 1749. Podľa nej bolo Bratstvo založené pred 40 rokmi zásluhou vtedajšieho farára. Podľa kánonických vizitácií v druhej polovici 18.storočia boli púte integrálnou súčasťou duchovného života veriacich Gaboltova. Hlavná púť sa koná v nasledujúcu sobotu a nedeľu po sviatku Panny Márie Karmelskej (po 16. júli). Do Gaboltova z tejto príležitosti prichádza mnoho pútnikov takmer z celého Slovenska, z ktorých mnohí putujú peši. Býva aj púť mužov a púť rómov.

     Pred príchodom pátrov redemptoristov tu veľmi požehnane účinkovali diecézni kňazi, ale pre množstvo pútnikov (len na hlavnú púť Panny Márie Škapuliarskej okolo 30000 ľudí), otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč dňa 1. júla 2001 pozval pátrov redemptoristov, aby toto pútnické miesto spravovali. Zveľadiť toto pútnické miesto znamená, nadviazať na všetko, čo tam už bolo vybudované, a nájsť spôsob, ako dané miesto ďalej rozvíjať. Prejavom tohto zveľadenia je aj púť mužov, ktorá sa koná každý rok v polovici augusta (po púti Rómov) a to od roku 2002. Počas tejto púte je možné vidieť, ako sa muži spolu modlia a chvália Pána, ako spolu prežívajú sv. omšu, ako sa navzájom povzbudzujú vo viere, ako sa v ich srdci zapaľuje láska ku Kristovi. Taktiež každý rok od slávnosti Nanebovzatia Pána až do slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa v tejto farnosti koná Turíčna novéna, pri ktorej sa modlí a vyprosujú potrebné dary Ducha Svätého a to vo forme večeradla.

Adresa

Rímskokatolícky farský úrad 

Gaboltov č. 28
086 02  Gaboltov

Kontakty

Tel.: 054/47 94 133

E-mail: gaboltov@rimkat.sk

Webstránka: www.gaboltov.rimkat.sk

                         https://www.facebook.com/farnost.gaboltov

☰ Redemptoristi (Bratislava) | Pôsobiská