Provinciálny dom - komunita Nepoškvrnenej Panny Márie

Sídlo provincie a provinciálnej predstavenej. Sestry organizačne a administratívne zabezpečujú život provincie, koordinujú celoslovenské podujatia provincie, podieľajú sa na mládežníckej pastorácii vo farnosti (príprava ku sviatostiam, stretká, duchovné obnovy, formácia animátorov, sprevádzanie mladých, tábory...), vedú Lauru, združenie mladých na celoslovenskej aj miestnej úrovni, sprevádzajú miestne stredisko saleziánov spolupracovníkov. Jedna sestra pracuje v KVRPS, ďalšia na internáte, dve učia na školách. 

Adresa

Kremnická 17

851 01 Bratislava

Kontakty

Sekretariát: tel.: (02) 638 149 54, 0910 223 085

slkfma@nextra.sk

Ekonómka: tel., fax: (02) 63 81 49 55, 0911 656 970

economa.fma@gmail.com

Pridajte sa k dielu!

Saleziánske vzdelávacie stredisko (rekonštrukcia budovy)

Rekonštrukciou vlhnúcej budovy vzniknú vhodné priestory na vzdelávanie v oblasti saleziánskej spirituality a pedagogiky pre širokú verejnosť

☰ Saleziánky | Pôsobiská