Oprava podláh v SZŠ sv. Bazila Veľkého

Oprava podláh v SZŠ sv. Bazila Veľkého

Popis projektu

Dve učebne v ktorých je potrebné zrekonštruovať podlahy slúžia na vyučovanie  predmetov slovenský jazyk, informatika, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, finančná gramotnosť a mediálne výchova. Podlahy sú v pôvodnom stave. Podklady neboli upravované od výstavby budovy (50-roky). Drevená konštrukcia je narušená a linoleum je na viacerých miestach poškodené. Kabinet č. 31 slúži ako kancelária pre štyri prdagogické pracovníčky vyučujúce prírodovedné predmety.   


Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

Ak máte záujem o tento projekt bližšie informácie podáva:
sr. Andrea Lopatová - t.č. 0910 995 208, 051/77 25 302 

Finančné príspevky na tento projekt je možné posielať na číslo účtu SK76 0200 0000 0015 4965 5156. 
Správa pre príjemcu: Škola
Variabilný symbol: 12017

ĎAKUJEME

☰ Baziliánky (Prešov) | Projekty