ROZŠÍRENIE MATERSKEJ ŠKÔLKY V BRATISLAVE O 1 TRIEDU

ROZŠÍRENIE MATERSKEJ ŠKÔLKY V BRATISLAVE O 1 TRIEDU

Popis projektu

Dobrý deň všetkým absolventom, priateľom, dobrodincom a sympatizantom uršulínskych škôl,

začiatkom roka 2018 sme ako zriaďovateľ – uršulínky Rímskej únie urobili rozhodnutie o rozšírení materskej školy o 1 triedu – 20 detí od 1.9.2018, a to na ZŠ s MŠ sv. Uršule v Bratislave. Je pre nás darom venovať sa tým najmenším, a zároveň veľkým záväzkom, pretože potrebujeme teraz pripraviť potrebný priestor, dostať povolenie z RÚVZ, HaZZ a stavebného úradu, zohnať peniaze a nájsť tie najlepšie pani učiteľky a nepedagogického zamestnanca.

Obraciame sa aj na vás - našich absolventov, priateľov, dobrodincov a sympatizantov uršulínskych škôl, pretože vieme, že ste otvorení vnímať potreby doby a znamenia čias. Prosíme len o to, aby ste sa cítili slobodne pri našich snoch a pomohli nám len tak, ako naozaj budete chcieť. Prikladáme číslo účtu SK44 3100 0000 0040 0100 3201(VS 12, do poznámky dar ZS s MS), na ktorom môžete svojim drobným darom podporiť práve rozšírenie materskej školy v Bratislave o 1 triedu. 

Ďakujeme Vám a vyprosujeme Vám a Vašim rodinám hojné Božie požehnanie.

 

Náklady potrebné na prípravu priestorov pre rozšírenie 1 triedy v MŠ:

Mzdové náklady v MŠ sv Uršule na mesiace september – december 2018 sú12 600€. Magistrát mesta Bratislava môže poskytovať finančné prostriedky na prevádzku novej triedy MŠ až v novom rozpočtovom roku t.j. od januára 2019.

Náklady na úpravu priestorov: Výmena okien, maľovanie, stavebné úpravy (trieda, spálňa, šatňa, výdajňa stravy, kabinet, toalety), svietidlá, projekty a potvrdenia RÚVZ, HaZZ, SÚ predstavuje 45 000€.

 


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 9 500,00 EUR

Cieľ: 57 600,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

Kontaktná osoba: Sr. Mária-Rita Žiaková, provinciálna ekonómka, email: ursulinky.prov@gmail.com;

Číslo účtu SK44 3100 0000 0040 0100 3201  (variabilný symbol 12, do poznámky dar ZS s MS)

☰ Uršulínky | Projekty