Aby boli v suchu (výmena strechy)

Aby boli v suchu (výmena strechy)

Popis projektu

Dom sestier saleziánok v Šamoríne slúži ako noviciát a mládežnícke stredisko. Strecha domu je po dobe životnosti a zateká. Nemáme však peniaze na novú.

Pomôžte nám, aby sa novicky pripravovali na svoj rehoľný život pod dobrou strechou. Možno to budú práve vaše deti, o ktoré sa raz budú starať. Zastrešte šamorínskych mladých, aby sa mali aj naďalej kde stretávať a rásť.

ĎAKUJEME!


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 10 163,00 EUR

Cieľ: 22 000,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

Ekonómka komunity: sr. Eva Matejková FMA

e.matejkova.fma@gmail.com

Číslo bankového účtu: SK59 0900 0000 0050 4533 3952

(správa pre prijímateľa: STRECHA)

☰ Saleziánky | Projekty