Saleziánske vzdelávacie stredisko (rekonštrukcia budovy)

Saleziánske vzdelávacie stredisko (rekonštrukcia budovy)

Popis projektu

Preventívny výchovný systém je preverený časom a dá sa uplatniť v školskom aj v mimoškolskom prostredí, v rodine aj v partii rovesníkov. Na Slovensku ale stále chýba centrum vzdelávania a rozvoja saleziánskej spirituality a pedagogiky pre mladých lídrov, rodičov, dobrovoľníkov, členov saleziánskej rodiny, ale aj učiteľov, vychovávateľov a sociálnych pracovníkov.

Niektoré sestry študovali saleziánsku výchovnú spiritualitu a pedagogiku v Ríme a svoje vedomosti vedia odovzdávať iným. Náš dom v Petržalke je však v havarijnom stave a potrebuje celkovú prestavbu, aby mohol slúžiť nielen miestnej komunite, ale aj na vzdelávanie a ubytovanie záujemcov z celého Slovenska.

Staňte sa našim darcom a podporte toto dielo! ĎAKUJEME!


Informácie o priebehu projektu

Na sv. Jozefa sme začali s prestavbou. Práce, ktoré sme doteraz zrealizovali:

Náhľad na stavbu: https://www.youtube.com/watch?v=WOGDtK92ZWA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XDO22JhL3768bJK-_oF-ZUa1OdWGHuYKtclaCcK7zxWmxXuX_w8p6x6o

Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 456 378,88 EUR

Cieľ: 526 973,12 EUR

Kategória: Špeciálny investičný projekt

Kontaktné informácie

sr. Ľubica Feňová, provinciálna ekonómka

economa.fma@gmail.com

Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759 (do poznámky: DAR DOM)

☰ Saleziánky | Projekty