Saleziánske vzdelávacie stredisko (rekonštrukcia budovy)

Saleziánske vzdelávacie stredisko (rekonštrukcia budovy)

Popis projektu

Preventívny výchovný systém je preverený časom a dá sa uplatniť v školskom aj v mimoškolskom prostredí, v rodine aj v partii rovesníkov. Na Slovensku ale stále chýba centrum vzdelávania a rozvoja saleziánskej spirituality a pedagogiky pre mladých lídrov, rodičov, dobrovoľníkov, členov saleziánskej rodiny, ale aj učiteľov, vychovávateľov a sociálnych pracovníkov.

Niektoré sestry študovali saleziánsku výchovnú spiritualitu a pedagogiku v Ríme a svoje vedomosti vedia odovzdávať iným. Náš dom v Petržalke je však v havarijnom stave a potrebuje celkovú prestavbu, aby mohol slúžiť nielen miestnej komunite, ale aj na vzdelávanie a ubytovanie záujemcov z celého Slovenska.

Staňte sa našim darcom a podporte toto dielo! ĎAKUJEME!


Informácie o priebehu projektu

Na sv. Jozefa sme začali s prestavbou. Tešíme sa, že postupuje plynulo a rýchlo. Stará garáž bola odstránená, aj chodník a strecha, ktorá prepájala domy. Z domu sa odstránilo všetko "nadbytočné". Vo dvore sa vykopali základy. Do provinciálneho domu sa vchádza provizórnymi drevenými schodíkmi, pretože priestor medzi domami už tvorí iba zemina pripravená na výkop základov prepojovacej chodby. 

7. 6. 2019 Stoja základy na prístavbu a spojovaciu chodbu. V dome sú vybúrané viaceré priečky, vyrezané nové okná, postavené niektoré nové priečky, elektrina je prehodená... 

27. 6. 2019 Nové základy prístavby a spojovace chodby. Vyrástli múry na prízemí.

Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 401 903,54 EUR

Cieľ: 526 973,12 EUR

Kategória: Špeciálny investičný projekt

Kontaktné informácie

sr. Ľubica Feňová, provinciálna ekonómka

economa.fma@gmail.com

Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759 (do poznámky: DAR DOM)

☰ Saleziánky | Projekty