Vdýchni život podkroviu

Vdýchni život podkroviu

Popis projektu

Gymnázium sv. Uršule, ako jedna zo zložiek Spojenej školy sv. Uršule už dlhšiu dobu zápasí s nedostatkom priestorov. Nenájdete tu kabinety, chýba väčšia spoločenská miestnosť, triedy na delené hodiny. Chceme našim žiakom i učiteľom zabezpečiť dostatok priestoru a kvalitné podmienky na ich rozvoj.

Rozhodli sme sa preto maximálne využiť časť nášho podkrovia. Veď budova sa nedá nafúknuť, ale lepšie využiť áno....

Zámerom projektu je vstavba nových tried, spoločenskej miestnosti, kabinetov a hygienických zariadení do podkrovia pri maximálnom zachovaní jestvujúcej krovovej konštrukcie.

Už raz bola stavba z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na 8 rokov pozastavená. Teraz sa nám konečne podarilo získať 140.000,- a pokračujeme nanovo. Od vytúženého cieľa nás delí ešte 100.000,-

Aj vďaka vašej pomoci naše podkrovie ožije....


Informácie o priebehu projektu

Ďakujeme z celého srdca za prvé príspevky...

Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 873,00 EUR

Cieľ: 100 000,00 EUR

Kategória: Špeciálny investičný projekt

Kontaktné informácie

Verejná zbierka Vdýchni život podkroviu schválená Ministerstvom vnútra pod číslom 000-2020-015359.

Podporiť nás môžete zaslaním príspevkov na účet v Slovenskej sporiteľni -  IBAN: SK31 0900 0000 0051 7026 9486

Dátum konania zbierky je do 30.5.2021

 

☰ Uršulínky | Projekty