Cvičná záhradka na školskom dvore

Cvičná záhradka na školskom dvore

Popis projektu

Je jar a my veríme, že po dlhom období prevažne online vzdelávania sa nám všetci žiaci vrátia do školy. Radi by sme pre nich pripravili prekvapenie v podobe revitalizácie školského dvora našej Spojenej školy sv. Uršule v Bratislave. Plánujeme lepšie využiť priestor a zriadiť zelené kútiky. Začali by sme zakúpením troch vyvýšených záhonov a zriadením cvičnej záhradky. Žiaci 1.stupňa i naši najmenší - skôlkári budú tak mať možnosť siať i sadiť rôzne druhy plodín, pozorovať ich rast, starať sa o ne a aj ochutnať.

ĎAKUJEME za podporu... a pozývame potešiť sa spolu s nami


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 0,00 EUR

Cieľ: 850,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

Sr.Jana Korekačová

0904 621 317    korekacova@yahoo.de

číslo účtu   SK88 0200 0000 0030 7043 6751    do poznámky prosím uviesť ( ZAHONY )

☰ Uršulínky | Projekty