Zabezpečenie protipožiarnej ochrany tried v podkroví Spojenej školy sv. Uršule

Zabezpečenie protipožiarnej ochrany tried v podkroví Spojenej školy sv. Uršule

Popis projektu

 

 Spojená škola sv. Uršule už dlhšiu dobu zápasí s nedostatkom priestorov pre realizáciu kooperatívneho vyučovania a iných foriem, ktoré pôsobia viac motivačne a hlavne rozvíjajú potenciál žiakov.

Po 10 rokoch od schválenia projektovej dokumentácie sa nám podarilo skompletizovať väčšiu finančnú sumu a pristúpiť k realizácii projektu. Najnáročnejšie práce - strešné okná, rozvody komodít, podlaha, izolácia... sú za nami, triedy sú pripravené na zariadenie školským nábytkom. K tomu ale, aby naše podkrovie ožilo a slúžilo potrebujeme ešte zakúpiť dvere a zabezpečiť protipožiarnu ochranu objektu pomocou chránenej únikovej cesty. Naše finančné možnosti sú však už vyčerpané. 

Spoliehame sa na Vašu pomoc. Finančný príspevok v akejkoľvek výške má pre nás v našej momentálnej situácii nevyčísliteľnú hodnotu.

 


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 0,00 EUR

Cieľ: 35 000,00 EUR

Kategória: Špeciálny investičný projekt

Kontaktné informácie

s.Jana Korekačová,  korekacova@yahoo.de

 Vzdelanie, n.f.

SK61 0900 0000 0001 7010 4507  (Slovenská sporiteľňa)

Do správy pre prijímateľa uveďte informáciu:  “PODKROVIE”

☰ Uršulínky | Projekty