Rekonštrukcia kúpeľne v spoločných priestoroch monastiera Medzilaborce

Rekonštrukcia kúpeľne v spoločných priestoroch monastiera Medzilaborce

Popis projektu

V Medzilaborciach sa venujeme hlavne apoštolátu s deťmi a mládežou. Okrem práce s mladými máme spoločenstvo tretieho rádu - Spoločníci sestier Baziliánok. Stretávame sa spoločne pri rôznych aktivitách a duchovných obnovách mimo ale aj priamo u nás v kláštore, ktorý je postupne rekonštruovaný z pôvodného  rodinného dvojdomu. Snažíme sa vytvárať možnosť stretnutí a vzájomného zdieľania. Práve pre zlepšenie komfortu ľudí prichádzajúcich k nám by sme cheli zrekonštruovať kúpeľňu nachádzajúcu sa na prízemí v spoločných priestroch.


Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

Ak máte záujem o tento projekt bližšie informácie podáva:
sr. Damiána Kuzmová - 057/44 76 323

Finančné príspevky na tento projekt je možné posielať na číslo účtu: SK7702000000003757096554
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 12017
Správa pre príjemcu: Medzilaborce

ĎAKUJEME

☰ Baziliánky (Prešov) | Projekty