Baziliánky (Sečovce)

Baziliánky (sestry Rádu sv. Bazila Veľkého)

Sme sestry východného (byzantského) obradu, gréckokatolíckej Cirkvi. 

Patríme k najstaršej reholi na svete, ktorá má bohatú tradíciu. Našimi zakladateľmi sú sv. Bazil Veľký (329 – 379) a jeho sestra sv. Makrína (328 – 380). Najvyšším pravidlom nášho povolania je nasledovanie Krista podľa troch evanjeliových rád – chudoby, čistoty a poslušnosti. 

Usilujeme sa o charizmu lásky k Bohu a k blížnemu v duchu Kristovho Evanjelia. Život v komunitách prežívame spoločnou účasťou na slávení sv. liturgie, spevom, modlitbou chórových a ďalších modlitieb.

Skratka: OSBM (Ordo Sancti Basilii Magni)

Heslo: Na väčšiu slávu Božiu a česť presvätej Bohorodičky!

Čomu sa venujeme?

Naše pole pôsobnosti – vyučovanie a výchova deti a mládeže s účasťou na školskej a farskej katechéze, pomoc kňazom v pastoračnej činnosti, písanie ikon, starostlivosť o čistotu a výzdobu chrámov, šitie kňazských ruch a liturgických potrieb, apoštolát starších a chorých.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Internetová stránka: http://www.bazilianky.sk/

E-mail: viceprovincia99@gmail.com

Naše pôsobiská

Kláštor sestier baziliánok

Sečovce

Viceprovinciálny dom

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK65 0200 0000 0014 6955 9156

Podporte nás 2% z daní

Pomôžte nám v realizovaní a šírení dobrého diela - v práci s deťmi a mladými. 

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.