Saleziáni

Saleziáni (Saleziáni Don Bosca)

Sme rehoľná spoločnosť – medzinárodné spoločenstvo mužov, ktorí sa naplno venujú službe mladým, osobitne najchudobnejším a tým, čo sa dostávajú na okraj spoločnosti. Žijeme v komunitách aktívne zaangažovaných vo svete mladých. Túžime byť pre každého a každú z nich znamením a nositeľmi Božej lásky.

Naším zakladateľom je svätý Ján Bosco, taliansky kňaz a uznávaný vychovávateľ. Dnes sme prítomní v 127 krajinách sveta. Na Slovensku je nás dvesto a pôsobíme v 26 domoch.

Skratka: SDB (Societas Sancti Francisci Salesii)

Heslo: Daj mi duše a ostatné si vezmi!

Čomu sa venujeme?

Ponúkame vzťah, spoločenstvo a sprevádzanie deťom, mladým ľuďom a rodinám. Zvláštnu pozornosť venujeme tým, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti a žijú v rôznych formách chudoby. Spolu s ochotnými ľuďmi okolo nás vytvárame pozitívne výchovné prostredie v mládežníckych strediskách - oratóriách, školách, internátoch, farnostiach. Naše poslanie napĺňame aj cez pôsobenie v misiách, cez vydavateľskú činnosť a prítomnosť v mediálnom priestore.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
Miletičova 7, 821 08 Bratislava

tel: +421 2 502 31 222

e-mail: sekretariat@sdb.sk

www.saleziani.sk

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Saleziáni - provinciálny dom

Bratislava - Miletičova

Oficiálne sídlo provincie a niektorých spolupracujúcich organizácií

Saleziáni - Poprad

Poprad - Veľká

Noviciát, farnosť a mládežnícke stredisko.

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK36 0200 0000 0000 2933 0062

Uveďte, prosím, variabilný symbol: 777. V poznámke môžete taktiež uviesť text: Saleziani – dar.

Darovať môžete veľmi jednoducho aj on-line (kartou, prevodom z účtu, priamou platbou).

Za dobrodincov našich mladých sa modlíme a pravidelne slúžime sväté omše. Pre podporovateľov saleziánskeho diela vydávame časopis Don Bosco dnes. Ak nám poskytnete svoje kontaktné údaje, radi ho zašleme aj Vám! Archív starších čísel si môžete prezerať na tejto stránke.

Podporte nás 2% z daní

Podporiť našu prácu možno aj 2% (resp. 3%) z vašich daní. Záleží nám na tom, aby sa aspoň táto časť vašich daní dostala tam, kde je zmysluplne využitá.

Tlačivo na 2% si môžete stiahnuť tu: PDF. Podrobnejšie inštrukcie nájdete TU.

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.

Dobrovoľnícka práca

Radi príjmeme vašu dobrovoľnícku pomoc pri práci s mladými, na misiách, či pri organizačnom zabezpečení. Môžete kontaktovať naše mládežnícke strediská na miestnej úrovni, kde vám radi poskytnú informácie o aktuálnych potrebách a podmienkach dobrovoľníckej práce.

Ak máte záujem o misijné doborovoľníctvo, podrobnejšie informácie nájdete na stránke nášho občianskeho združenia SAVIO.