Redemptoristky

Redemptoristky (Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa)

Redemptoristky sú povolané byť v dnešnej Cirkvi a vo svete živou pamiatkou Vykupiteľa ako kontemplativne, klauzúrované mníšky.
Už prvá regula - "Jednota a vzájomná láska"  - poukazuje na  dôležitosť komunitného rozmeru života, v ktorom má popredné miesto modlitba.

Život modlitby a práce aj všetka iná činnosť  redemptoristiek prebieha v priestoroch areálu kláštora.

Skratka: OSsR (Ordo Sanctissimi Redemptoris)

Heslo: Hojné je u neho vykúpenie.

Čomu sa venujeme?

Naše svedectvo o hojnom vykúpení čiže o Božej láske bez hraníc sa snažíme uskutočňovať modlitbou za iných, osobitne za našich bratov redemptoristov, modlitbou s inými  a dozrievaním v našom spoločenstve.  
Vykonávame bežné práce v dome a záhrade, ktoré su nutné na udržanie chodu kláštora, podobne ako v každej väčšej domácnosti. Okrem toho sa niektoré sestry venujú prekladaniu, šitiu liturgických odevov, výrobe umeleckých predmetov. Svoje miesto má čas venovaný hosťom, ktorí nás môžu navštíviť a v hosťovskej časti nášho domu stráviť aj niekoľko dní.
Dlhoročne sa niektoré sestry venujú mladým zo Spoločenstva MOST


Kde sa možno dozvedieť viac?

internetová stránka: www.redemptoristky.sk

E-mail: redemptoristky@redemptoristky.sk

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Kláštor Ježiša Krista Vykupiteľa sveta

Kežmarok

Na tomto mieste modlitbou, prácou a životom v spoločenstve svedčíme o tom, že Boh každého človeka bezhranične miluje...

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK48 1100 0000 0026 2938 1065

S vďakou pamätáme na našich dobrodincov v modlitbách.

Každého 25. v mesiaci je slúžená sv. omša aj za tých, ktorí nám pomáhajú duchovne alebo materiálne. 

Podporte nás 2% z daní

Našu činnosť môžete podporiť aj dvoma percentami z vašich daní...

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.