Benediktínky

Benediktínky (Rád sv. Benedikta)

Sme mníšska komunita, ktorá žije podľa Reguly, napísanej sv. Benediktom pred 1600 rokmi.

Hľadáme Boha a jeho milosrdenstvo v "očisťovaní srdca a v sestersekj láske".

Skratka: OSB (Ordo sancti Benedicti)

Heslo: Aby bol vo všetkom oslávený Boh

Čomu sa venujeme?

Keďže sme klauzúrna komunita, svoju činnosť vykonávame v exteriéri a interiéri kláštora:

Je to spoločná modlitba sedemkrát za deň, ktorá sa predlžuje do osobnej modlitby. Lectio Divina (rozjímavé čítanie Svätého písma), ktoré jeden deň v týždni ponúkame aj veriacim.

Čas modlitieb je oznamovaný zvukom zvona a strieda sa s časom prác, manuálnych, domácich, umeleckých a remeselných.

Prijímame hostí. Kohokoľvek, kto túži prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, zúčastniť sa našej liturgie, porozprávať sa a odpočinúť si v tichu.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Telefón: 0917 350 255

Email: osb@rehole.sk

Naše pôsobiská

Kláštor najsvätejšej Bohorodičky

Horné Orešany

Novozaložený kláštor benediktínok

Zobraziť podrobnosti...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK80 1111 0000 0066 2697 3004

Ďakujeme za každý príspevok. Za našich dobrodincov sa každý deň modlíme a raz za mesiac je na ich úmysel slúžená svätá omša. Dvakrát do roka organizujeme pre záujemcov z radov našich darcov duchovnú obnovu v našom kláštore.