Naše pôsobiská

Chrenovec-Brusno

Chrenovec-Brusno

Vo farnosti je sídlo našej rehole na Slovensku

Exercičný dom, Chrenovec-Brusno

Chrenovec-Brusno

Od roku 2000

Považská Bystrica - Rozkvet

Považská Bystrica

Farnosť svätej Heleny

☰ Misionári saletíni