Naše pôsobiská

Kláštor uršulínok v Bratislave

Bratislava

Sestry uršulínky prišli do Bratislavy 13.júna 1676. Najstarší kláštor uršulínok sa nachádza v srdci Bratislavy. V historickom centre je komplex budov kláštora a škôl spojený s kostolom Loretánskej Panny Márie.

Provincialát

Bratislava

Sídlo provinciálnej predstavenej Slovenskej provincie.

Kláštor v Modre

Modra

Trnavský kláštor mal od roku 1903 v Modre odbočku. V roku 1935 sa stal samostatným kláštorom.

Kláštor uršulínok v Trnave

Trnava

Trnavský kláštor bol založený v roku 1724 a nachádza sa v historickom centre. Patrí k nemu Kostol sv. Anny, ktorý spája komplex budov kláštora s uršulínskymi škôl.

Kláštor uršulínok v Košiciach

Košice

Druhý najstarší uršulínsky kláštor na Slovensku vo východoslovenskej metropole Košice.

Kláštor uršulínok v Suchej nad Parnou

Suchá nad Parnou

Charitný domov sestier uršulínok

Základná škola s materskou školou Angely Merici

Trnava

Základná škola s materskou školou Angely Merici po páde totality znovu obnovila svoju činnosť 1. septembra 1991.

Gymnázium Angely Merici

Trnava

Gymnázium Angely Merici (GAM) – moderné vo vzdelávaní, tradičné v hodnotách

Spojená škola sv.Uršule

Nedbalova 4, Bratislava

Spojená škola sv.Uršule vznikla k 1.9.2019 zlúčením 3 organizačných zložiek: materskej, základnej školy a gymnázia, ktoré boli postupne otvorené po r. 1990.

Školský Internát pri SZŠ sv. Alžbety

Košice

Stredoškolský Internát pre dievčatá priamo v centre východoslovenskej metropoly.

Súkromné centrum voľného času

Modra

Súkromné centrum voľného času bolo založené 2. septembra 2006 občianskym združeným SABUŽ.

Rehabilitačné stredisko Claudianum

Modra

Nezisková organizácia založená 1. marca 2008

Gymnázium sv. Uršule

Nedbalova 6, Bratislava

Gymnázium bolo znovu otvorené v roku 1994

☰ Uršulínky