Kláštor Premenenia Pána

Kláštor Premenenia Pána bol založený Tynieckym opátstvom (Krakov, Poľsko) a jeho chrám bol konsekrovaný banskobstrickým biskupom Mons. Rudolfom Balážom 24. mája 2010. Odvtedy je domovom spoločenstva slovenských benediktínov a v súčasnosti jediným mníšskym kláštorom na Slovensku. V roku 2012 bol povýšený na konventuálny priorát, čím sa stal kláštorom sui iuris, vyňatým spod jurisdikcie miestneho biskupa, a zároveň plnohodnotným členom benediktínskej kongregácie Zvestovania a benediktínskej konfederácie. Na čele slovenského priorátu stojí o. prior Vladimír Kasan OSB.

Najvýznamnejšou činnosťou mníchov Samporského kláštora pre verejnosť je prevádzka domu hostí, v ktorom môžu návštevníci pobudnúť a zapojiť sa do bežného rytmu života mníchov vrátane ich modlitby a práce. Prihlásiť na pobyt sa dá prostredníctvom emailu. Kláštor príležitostne organizuje rôzne podujatia pre verejnosť, o ktorých informuje najmä prostredníctvom svojej internetovej stránky. Kláštorný chrám je otvorený pre verejnosť počas každého dňa, vrátane pravidelných bohoslužieb mníšskeho spoločenstva.

 

Adresa

Sampor 50
96231 Sliač

Kontakty

Tel. č.: +421 903 982 470, +421 915 800 124

Email: benediktini@benediktini.sk

Webstránka: www.benediktini.sk

Pridajte sa k dielu!

Vykurovací systém pre benediktínsky kláštor v Sampore

Slovenskí benediktíni prosia o pomoc pri dokončení kláštora

☰ Benediktíni | Pôsobiská