Saleziáni Dubnica nad Váhom - Kaťák

Saleziánska rehoľa v Dubnici nad Váhom spravuje mestskú farnosť v Kostole sv. Jakuba Staršieho, apoštola od roku 1969. Pôvodne gotický chrám bol barokovo upravený, zdobia ho farebné vitráže Vincenta Hložníka a je vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. V roku 2016 si veriaci pripomenuli už 260. výročie od požehnania tohto dubnického kostola.

Oratórium alebo mládežnícke stredisko v Dubnici, prezýva miestna komunita familiárnym pomenovaním „Kaťák“ (Katolícky dom). Je to miesto stretntia rôznych vekových skupín od detí cez mladých, až po vysokoškolákov a rodiny. Kaťák je teda domom, ktorý prijíma všetkých, čo doň vstupujú a túžia sa cítiť ako doma (stretká, mládežnícke večery); ihriskom, kde sa môžu zahrať (krúžky, turnaje); školou, kde sa učia sociálne zručnosti (ako vychádzať s druhými, práca s mládežou); kostolom, miestom stretnutia s Bohom (kaplnka, spoločné modlitby, duchovné obnovy, príprava na sviatosti). Aj v tomto saleziánskom stredisku spolupracuje saleziánska komunita so sestrami FMA.

Adresa

Námestie sv. Jakuba 2
018 41 Dubnica nad Váhom

Kontakty

Tel.: 042 / 444 15 60
E-mail: faradubnica@gmail.com

☰ Saleziáni | Pôsobiská