Saleziáni Nová Dubnica

Saleziáni dona Bosca prišli do Novej Dubnice v roku 1990. Na rozhodnutie nitrianskeho biskupa J. CH. Korca bola 1. augusta 1991 zriadená samostatná farnosť, ktorú dostali do správy saleziáni. Už koncom roka 1992 začali s výstavbou saleziánskeho centra, ktorého súčasťou mal byť aj nový kostol, ktorého základný kameň posvätil pri svojej prvej návšteve Slovenska sv. Ján Pavol II. Výstavbu komplexu dokončili v roku 2005. Farnosť sv. Jozefa robotníka, ktorú dnes saleziáni spravujú, pozostáva z mesta Nová Dubnica a mestskej časti Kolačín, ktorej kostol je zasvätený Nanebovzatej Panne Márii.

Popri farskej službe a činnosti v miestnom mládežníckom stredisku zameranom najmä na šport a divadlo, pôsobia členovia komunity aj ako duchovní správcovia Spojenej školy sv. Jána Bosca. Pre žiakov i zamestnancov školy celoročne pripravujú duchovné obnovy, poskytujú im duchovnú službu a študentov vyučujú náboženstvo.

Adresa

M. Gorkého 834/23
018 51 Nová Dubnica

Kontakty

Tel.: 0903 718 131
E-mail: novadubnica@sdb.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská