Saleziáni Humenné

Saleziáni sú v Humennom prítomní už od čias totality, stredisko bolo slávnostne otvorené 29. 6. 1991. Odvtedy venujú svoj čas a svoje sily výchove detí a mládeže. Ponúkajú im nielen zmysluplné využitie voľného času, rozvíjanie svojich talentov a zábavu, ale hlavne rodinnú atmosféru, v ktorej sa cítia byť prijatí. Niektorí tu nájdu takpovediac "druhý domov".

Pre mladších chlapcov (10 -15 rokov) ponúkajú oratórium. Nájdu tu priestor na spoločnú hru a zábavu, ale i na  stretanie sa v skupinách, kde spoločne s animátorom získavajú nové zručnosti, vedomosti a rastú po ľudskej i kresťanskej stránke. Stretnutia sú prispôsobené vekovým kategóriám a okrem nich, ponúkajú aj krúžky: gitarový, futbalový, hokejbalový, ping-pongový a mediálny. Saleziánske mládežnícke stredisko zas ponúka každú sobotu program pre mladých od 9. ročníka ZŠ na zmysluplné využitie voľného času v dobrej partii a pri dobrej zábave v podobe športového turnaja, kultúrno-spoločenského programu či filme.

Verejná kaplnka sv. Jána Bosca je dôležitá pre pastoráciu v stredisku. Slúžia sa v nej sväté omše a konajú duchovné aktivity pre deti, mládež a širokú verejnosť.

Adresa

Štefánikova 33
Humenné 066 01

Kontakty

Tel.: 0903 194 710

☰ Saleziáni | Pôsobiská