Saleziáni Michalovce

Farnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov v Michalovciach zriadil biskup – apoštolský administrátor Košický a Satmársky J.E. Jozef Čársky 1. decembra 1948, pričom jej správou poveril saleziánov. Komunistický režim aj tu spôsobil úplné znemožnenie fungovania farnosti a jej činnosť bola naplno obnovená až 1. júla 2005. V súčasnosti tu pôsobí komunita piatich saleziánov.

Saleziáni dona Bosca v Michalovciach spravujú okrem farnosti i mládežnícke stredisko, ktoré je aj tu prirodzeným pokračovaním oratória. Špecifikuje sa však v ponukách, ktoré sú viac zamerané na mládež. Vo veľkej miere je priestorom rastu vo viere, priestorom kde mladý človek nachádza pomoc pri hľadaní životného povolania a ponukou osobného sprevádzania. Všetko prostredníctvom stretiek, krúžkov či športových a kultúrnych aktivít.

Adresa

Špitálska 15
071 01 Michalovce

Kontakty

Tel.: 056/64 26 148
E-mail: michalovce@sdb.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská