Saleziáni Námestovo

Korene a história saleziánskeho diela na Hornej Orave v dvadsiatom storočí sú nerozlučne spojené s menom saleziána dona Jozefa Sobotu. V septembri 1958 začal učiť, ako profesor matematiky a fyziky, na námestovskej Strednej všeobecnovzdelávacej škole, už v tom čase bol tajný salezián a budúci kňaz. Popri práci pedagóga tajne študoval teológiu a postupne rozvíjal náboženské aktiviyt s mládežou. Zhromažďoval chlapcov, murárskych učňov, študentov i mnohých iných, ktorí už neboli len adresátmi, ale aktívnymi spolupracovníkmi saleziánskeho diela. S ich pomocou i vďaka mnohým iným dobrodincom vyrástlo dielo, ktoré poskytlo prístrešie pre mnohé generácie saleziánskych odchovancov.

Dnes tu pôsobí komunita saleziánov, ktorí sa venujú predovšetkým deťom a mladým. Vytvrájú pre nich priestor na hru, zábavu, ale aj vyzrievanie vo viere v rámci stretiek, krúžkov a najmä športových ponúk. Každoročne organizujú Ligu stretiek vo futbale, čo je séria turnajov medzi stretkami z miest a dedín Oravy, vďaka čomu vytvárajú chlapcom možnosť spoznávať sa nielen priamo v Námestove.

Adresa

Mlynská 677/40
Námestovo
029 01

Kontakty

Tel.: 043/55 223 97
E-mail: namestovo@sdb­.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská