Saleziáni Partizánske

Saleziáni dona Bosca v Partizánskom spravujú farnosť na Šípku a filiálku v Malých Uherciach. Mladých vítajú celoročne v pastoračnom centre, nazývanom „pastorko“, ktoré sa plní návštevníkmi aj počas roka vďaka stretkám a kúžkom. Počas letných prázdnin lákajú táborové aktivity. Miestni saleziáni navštevujú ako duchovní správcovia aj viaceré školy v Topoľčanoch. Spolu s mladými i dospelými zažívajú skúsenosť života viery a služby. Farský kostol sv. Tomáša apoštola je najmladší kostol v meste, postavený v roku 1999 na mladšom z dvojice sídlisk, pozdĺž toku rieky Nitra.

Adresa

Šípková 324/1, Malé Uherce
958 03 Partizánske 3

Kontakty

Tel.: 038/ 740 09 33
E-mail: pe.sipok@fara.sk; partizanske@sdb.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská