Saleziáni Sabinov

Saleziáni dona Bosca pôsobia v Sabinove od 2. septembra 2006. Už počas totality prichádzal do Sabinova pravidelne mladý salezián pracujúci v ilegalite. Postupne tu vznikla silná skupina saleziánskych spolupracovníkov a po páde totality sa táto zložka saleziánskej rodiny rozrástla na najväčšie stredisko na Slovensku. Dnes tu pôsobí sedemdesiat členov Združenia saleziánskych spolupracovníkov, ktorí sa najskôr venovali mládeži v provizórnych podmienkach, no v roku 1997 vybudovali pre deti a mladých stredisko. Duchovnú službu sabinovským mladým a saleziánskym spolupracovníkom poskytovali najskôr saleziáni z Prešova. Neskôr rehoľa vďaka pomoci dobrodincov zakúpila dom, v ktorom sa mohla začať rozrastať aj komunita saleziánov priamo v Sabinove. V súčasnosti spravujú  mládežnícke stredisko s celoročnou stretkovou, krúžkovou, športovou a táborovou činnosťou.

Adresa

Puškinova 9
083 01 Sabinov

Kontakty

Tel.: 051/4523784
E-mail: sabinov@sdb.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská