Saleziáni Hody

Saleziánsky dom v hodoch je trinásty rehoľný dom na Slovensku, kanonicky zriadený 30. septembra 1947. V trnavskom dome, v ktorom bol pedagogický študentát spolu s diecéznym malým seminárom, stredoškolským internátom a oratóriom, bolo zložité poskytovať mladým saleziánom najnutnejšie podmienky pre zodpovedajúce formovanie, a preto keď sa naskytla príležitosť, zakúpili priestory v Hodoch. Napriek tomu, že obec, v ktorej sa dom nachádza, má iba päťsto obyvateľov, ujalo sa tu typické saleziánske oratórium s viacerými záujmovými skupinami. Duchovní správcovia susedných farností začali pozývať saleziánov kňazov pri rozličných príležitostiach na duchovné obnovy svojich farských spoločenstiev. Štátna správa však nasadila do domu 16. marca 1950 svojich zmocnencov, ktorí mali úradne "bdieť" nad výukou. Hlavným cieľom ich prítomnosti v rehoľnom dome bola však príprava na brutálny zásah proti všetkým rehoľným inštitútom, v noci z 13. na 14. apríla 1950, čím aj tento saleziánsky dom prestal slúžiť svojmu pôvodnému cieľu. Keďže súčasťou domu je verejná kaplnka, veriaci obce si aj po vyvezení saleziánov uchovali právo na pravidelné bohoslužby v týchto priestoroch. V dôsledku toho aspoň tento posvätný priestor slúžil duchovnému dobru veriacich, ktorí na návrat saleziánov museli čakať vyše štyridsať rokov. Nakoniec sa predsa dočkali a v roku 1994 sa dostal dom znovu do správy saleziánov.

V súčasnosti slúži pre duchovné cvičenia a obnovy rehoľných i laických komunít, rekreačno-zábavné stretnutia skupín mládeže, blízkych oratóriam alebo mládežníckym strediskám.

Adresa

Hody1229
924 01 Galanta

Kontakty

Tel.:  031 780 60 19

☰ Saleziáni | Pôsobiská