Saleziáni Topoľčany

Miestna komunita pôsobí na Základnej škole sv. Don Bosca, kde sa venujú deťom a mladým ako vychovávatelia a duchovní sprievodcovia. Pre žiakov a zamestnancov školy pripravujú celoročne duchovné obnovy.

V Topoľčanoch posvätili Saleziáni dona Bosca už 8.novembra 1942 novovybudovanú kaplnku a zároveň otvorili stredisko v miestnom Katolíckom dome, ktorý im prepustil miestny dekan. Budovu museli prestavať a prispôsobiť novým požiadavkám, ale aj vtedy sa usilovali o to, aby práca s mládežou bola nielen vecou saleziánov, ale celého mesta. Na začiatku ponúkalo oratórium štyri stolnotenisové stoly, biliard, futbalový a hokejový stôl. Jedna miestnosť bola vyhradená ako čitáreň a na väčšie slávnosti a sviatky sa pripravovali akadémie.

Adresa

Nám. M. R. Štefánika 61
955 01 Topoľčany

Kontakty

E-mail: topolcany@sdb.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská