Kláštor Notre Dame Bratislava

Sestry Notre Dame prišli roku 1747 do Bratislavy. Slávnostného posvätenia bratislavského kláštora Notre Dame sa zúčastnila cisárovná Mária Terézia a Jozef II. Spočiatku vyučovali sestry v provizórnych podmienkach. Vďaka podpore a pomoci rakúskej cisárovnej sa podarilo postaviť budovu školy. Na pokyn Márie Terézie sa v škole zaviedla veľká školská reforma. V školskom roku 1775/76 cisárovná školu opakovane osobne navštívila. Na jej počesť bol kláštor so školou nazvaný Tereziánum.

Keď navštívil školu Jozef II., mala už 350 žiačok. Počas ďalších dvoch storočí škola zaujímala popredné postavenie medzi ostatnými bratislavskými inštitúciami. Jej žiačkami boli dcéry významných šľachtických rodov, ale i dievčatá z chudobných rodín.

V školskom roku 1945/46 boli školy poštátnené a sestry - učiteľky boli prepustené. 31. augusta 1950 bolo 45 sestier násilne v noci odvlečených do Nových Zámkov a neskôr do vyhnanstva do Čiech.

Sestry sa vrátili z vyhnanstva po 40 rokoch, 19. júla 1990. Boli im vrátené budovy kláštora i školy. A hoci sa nachádzali v dezolátnom stave, sestry okamžite obnovili výchovnú činnosť. Otvorili strednú zdravotnícku školu, základnú školu, štvorročné a neskôr osemročné gymnázium.

V súčasnosti pôsobíme v Základnej škole Matky Alexie a na Gymnáziu Matky Alexie.

Adresa

Kláštor Notre Dame
Jesenského 4
811 02 Bratislava

Kontakty

Tel.: 02/544 32 846
E-mail: kanonisky.nd@gmail.com

☰ Notredamky | Pôsobiská