Kláštor Hubertinum

V záhorskej nížine leží obec Veľké Leváre, ktorá je spojená s našou Kongregáciou od roku 1892, kedy Matka Františka založila Kláštor Hubertinum. Do roku 1950 sestry pôsobili vo farnosti ako učiteľky, katechétky, organistky, viedli rôzne cirkevné spolky a duchovne pôsobili na obyvateľstvo.

Obnovenie činnosti po páde komunizmu nastalo v roku 1994 a v roku 1997 sa sem presťahovali staršie a choré sestry z Charitného domova v Rúbani, okr. Nové Zámky. Sestry svojím tichým apoštolátom - modlitbou a obetami vyprosujú požehnanie pre svet. Tiež pomáhajú vo farnosti Narodenia Panny Márie, organizujú rôzne duchovné akcie.

V súčasnosti tu žije 15 sestier.

Sr. M. Laura Bratkovičová, FDC: Vyučovanie náboženstva v materských školách vo Veľkých Levároch a v Malých Levároch a na prvom stupni na Základnej škole v Malých Levároch.

Adresa

Kláštor "Hubertinum"
SNP 13
908 73  Veľké Leváre

Kontakty

Tel.: 034 77 94 190

E-mail: velkelevarefdc@gmail.com

☰ Kongregácia Dcér Božskej Lásky | Pôsobiská