Kláštor sv. košických mučeníkov

Od roku 1979 sestry pôsobia v tejto časti Košíc. Počas totality bol tento dom miestom tajnej formácie členiek. Po roku 1989 sa sestry venujú hlavne vyučovaniu náboženstva a iných predmetov na základných a stredných školách. Taktiež pomáhajú vo farnosti Kráľovnej pokoja, Košice - Juh, organizujú duchovné obnovy a navštevujú chorých v Domove sociálnych služieb na Južnej triede.

Adresa

Omská 31
040 01 Košice


 

Kontakty

tel.: 055 62 50 798

E-mail: kosicefdc@gmail.com

☰ Kongregácia Dcér Božskej Lásky | Pôsobiská