Kláštor sv. Terezky

Sestry v tomto kláštore pôsobili od roku 1940. Ich požehnanú činnosť prerušila druhá svetová vojna a likvidácia kláštorov v roku 1950.
V roku 1990 sa sestry vrátili, aby mohli opäť pokračovať vo svojej činnosti a to hlavne vo výchovnej oblasti.

V roku 1995 sme zriadili prvú cirkevnú materskú školu na Slovensku. Jej patrónkou je sv. Terezka z Lisieux. V súčasnosti ju navštevuje približne 70 detí v troch triedach.
Sestry sa taktiež venujú vyučovaniu na stredných školách a vypomáhajú vo farnosti v službe kostolníčky a mimoriadných rozdávateľov sv. prijímania.
Venujú sa aj mladým, či už počas príprav k iniciačným sviatostiam alebo organizovaním duchovných obnov.

Adresa

Farská 1
071 01  Michalovce

Kontakty

Tel.: 056 643 19 53

E-mail: michalovcefdc@gmail.com

☰ Kongregácia Dcér Božskej Lásky | Pôsobiská