Kláštor Kráľovnej anjelov

Pred rokom 1950 sestry pôsobili v Kláštore Kráľovnej anjelov ako učiteľky v materskej škole a mali na starosti siroty.
Po roku 1990 pokračovali vo výchovnej činnosti ako katechétky, neskôr tu bol zriadený Detský domov rodinného typu a od roku 2003 je tu Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov.
Okrem práce v našej materskej škole sestry organizujú duchovné obnovy pre rodičov detí a pomáhajú vo farnosti sv. Jána Krstiteľa.

Adresa

Nám. padlých hrdinov 30
900 28  Ivanka pri Dunaji

Kontakty

Tel.: 02 45 64 61 07

E-mail: ivankafdc@gmail.com

☰ Kongregácia Dcér Božskej Lásky | Pôsobiská