Kláštor sv. Augustína

Počas totality naše sestry pôsobili vo vtedajšej mestskej časti Ladomerská Vieska v Ústave sociálnych služie pre mentálne postihnutých mužov. V rokocho 1990 - 1992 sa starali o farskú domácnosť v Žiari nad Hronom.
V roku 1998 bol zriadený Kláštor sv. Augustína.
Sestry tu pôsobia ako katechétky a vychovávateľky na Cirkevnej základnej škole s materskou školou. Pomáhajú vo farnosti Povýšenia sv. Kríža a Sedembolestnej Panny Márie, organizujú duchovné obnovy.

Adresa

Hviezdoslavova 23/41
965 01  Žiar nad Hronom

Kontakty

Tel.: 045 672 61 61

E-mail: ziar.marianky@gmail.com

☰ Kongregácia Dcér Božskej Lásky | Pôsobiská