Kláštor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Do Prievidze príšli Dcéry Božskej Lásky v roku 1908. Do roku 1950 pôsobili ako učiteľky na ľudovej a meštianskej škole, v detskej opatrovni, vyučovali cudzie jazyky a hru na hudobných nástrojoch.
V rokoch 1968 - 1970 čiastočne obnovili svoju činnosť. Natrvalo sa však sestry do Prievidze vrátili až v roku 1990.
V súčasnosti sa venujú výchovnému apoštolátu - vyučujú náboženstvo na základnej škole, Obchodnej akadémii a na Piaristickej spojenej škole.
V pastoračnom centre, ktoré sa nachádza v susedstve nášho kláštora organizujú rôzne duchovné akcie: duchovné obnovy, cvičenia. Pomáhajú najmä vo farnosti Prievidza - mesto.

Adresa

Nám. Slobody 13
971 01  Prievidza

Kontakty

Tel.: 046 54 25 489

E-mail: prievidza.marianky@gmail.com

☰ Kongregácia Dcér Božskej Lásky | Pôsobiská