Sídlo kongregácie na SR

Miesto prvej rehoľnej komunity, ktorá bola zriadená v septembri 2005 ako sídlo kongregácie. Sestry sa venujú šíreniu úcty Božieho milosrdenstva, vedú pravidelnú modlitbu v hodine milosrdenstva vo farskom kostole, navštevujú chorých a katechizujú deti a mládež.

Adresa

Nižný Hrušov 41
094 22 Nižný Hrušov

Kontakty

Tel.: 057 44 83 166

E-mail: hrusov@milosrdenstvo.sk

☰ Faustínky | Pôsobiská