Formačný dom

Miesto druhej rehoľnej komunity na Slovensku, založené v auguste v roku 2011. Kláštor sa venuje formácii kandidátok zo Slovenska a Čiech v rámci prvého ročníka zvaného postulát. Sestry navštevujú aj formačné skupiny ctiteľov Božieho milosrdenstva, vydávajú publikácie s touto tématikou a hlásajú posolstvo milosrdného Ježiša vo farnostiach, hospicoch a školách.

Adresa

Táborská 7
040 01 Košice

Kontakty

Tel.: 055 677 02 77

E-mail: kosice@milosrdenstvo.sk

☰ Faustínky | Pôsobiská