Exercičný dom SVD

V exercičnom dome sa konajú duchovné cvičenia pre veriacich, zasvätené osoby, kňazov, misijných horliteľov, dobrodincov a rôzne skupiny ľudí, ktorí tu v tichu a modlitbe nachádzajú duchovnú pomoc a povzbudenie.

Adresa

Kalvária 3

949 01 Nitra

Kontakty

Tel.č.: 037 7769440

☰ Verbisti | Pôsobiská