Saleziáni Bratislava - Miletičova

Pastoračnej komunite je zverená starostlivosť o farnosť, saleziánske mládežnícke stredisko, ubytovanie študentov a animáciu všetkých zložiek a spoločenstiev, ktoré tu pôsobia.

Komunita prišla po prvý krát do svojho dohotoveného domu na toto územie 14. septembra 1933 na sviatok Povýšenia sv. kríža. Saleziáni tu pôsobili do 14. apríla 1950, kedy ich všetkých komunistický režim odviedol do sústreďovacích táborov PTP. V roku 1991 budovu vrátili saleziánom a v roku 1992 sa začala pastorácia medzi mládežou. V roku 1997 bola obnovená farnosť a bol posvätený kostol Márie Pomocnice kresťanov.

Budova slúži aj ako oficiálne sídlo Slovenskej provincie a provinciálny dom.

Adresa

Saleziáni Don Bosca
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Kontakty

Dom:
tel.: 02/502 312 22
fax: 02/502 311 18

Farský úrad
tel.: 02/502 311 49
fax: 02/502 311 52

e-mail: mileticova@sdb.sk

web: www.mileticka.sk

web: www.mileticka.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská