Saleziáni - Žilina

Farnosť sv. Jána Bosca, oratórium a mládežnícke stredisko.
Člen komunity zabezpečuje pastoračnú službu v Ústave pre mladistvých v Sučanoch.

V tom istom komplexe budov sídli aj ponoviciát (Inštitút sv. Tomáša Akvinského), Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka a Inštitút sv. Jána Bosca (Salesianum) - Katedra sociálnej práce s deťmi a mládežou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Adresa

Saleziáni Don Bosca
Rajecká cesta 17
010 01 Žilina

Kontakty

tel.: 041/724 19 14
tel.: 041/724 56 29
tel.: 041/723 47 60
tel.: 041/723 41 02
tel.: 041/724 56 35
fax: 041/723 47 78

e-mail:   zilina@sdb.sk

web: www.zilina.sdb.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská