SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina

SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska odborná škola, v ktorej sa chlapci odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti.

Poskytujeme stredné odborné vzdelanie pre chlapcov v odboroch autoopravár, stolár, maliar, murár a od šk.roku 2010/2011 aj grafik digitálnych médií. Taktiež umožňujeme záujemcom získať si v našej škole aj maturitu v smeroch dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba a stavebníctvo.

Adresa

SOŠ sv. Jozefa Robotníka
Saleziánska 18
010 01 Žilina

Kontakty

Tel.: +421-(0)41-723 41 02

e-mail: sos@sdb.sk

web: www.sos.sdb.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská