Saleziáni Bratislava - Mamateyova

Mládežnícke stredisko - oratórium, kaplnka sv. Dominika Savia. Saleziánske mládežnícke stredisko sme prvýkrát otvorili 14.9.1996. Pre veľký záujem sme neskôr začali spoluprácu so sestrami FMA, ktoré sa venujú hlavne výchove dievčat. Súčasťou strediska je sociálna poradňa Ruka v ruke, kaviareň-bistro Garsónka, kníhkupectvo, knižnica, posilňovňa i priestor pre nácvik hudobných telies. Školám/triedam ponúkame špecializovaný program "orientačné dni" zameraný na podporu dobrých vzťahov v kolektíve, komunikáciu, poznávanie osobnosti seba samého, lásku, priateľstvo, partnerstvo a orientáciu v životnom smerovaní.

 

 

Adresa

Mamateyova 4
851 04 Bratislava

Kontakty

web: www.mamateyka.sk
e-mail: direktor@mamateyka.sk
mobil: 0902 44 66 88

☰ Saleziáni | Pôsobiská