Rehoľný dom sv. Jozefa

Rehoľný dom sv. Jozefa v Nitre majú sestry od roku 2010. Sestry tu pracujú ako kostolníčky v katedrále sv. Emeráma a vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie na Dolnom meste. Jedna sestra je učiteľkou náboženstva v Spojenej piaristickej škole.

Adresa

Východná č. 6
949 01 Nitra

Kontakty

Tel.: 037/ 642 39 22

E-mail: karmeldj.povolania@gmail.com

☰ Karmelitánky Dieťaťa Ježiša | Pôsobiská