Saleziáni Banská Bystrica

Farnosť Banská Bystrica-Sásová bola zverená saleziánom 11. novembra 1990, diecéznym biskupom Mons. Rudolfom Balážom. Významným obdobím pre miestne saleziánske dielo bol rok 1997, ktorý priniesol dobudovanie strediska, jeho oficiálne schválenie z Ríma i zasvätenie sv. Jánovi Boscovi. Po mládežníckom stredisku a ihrisku prišla na rad stavba kostola. Dnes tu funguje farnosť s Kostolom Panny Márie Pomocnice kresťanov a mládežnícke stredisko, ktoré ponúka veľké množstvo aktivít. Od roku 1998 je Salezko priestorom, v ktorom môže každý mladý objaviť hru, zábavu i spoločenstvo. Saleziáni tu spolu s komunitou sestier saleziánok FMA a animátormi vytvárajú priestor pre rozvoj detí a mladých v mnohých oblastiach.

Adresa

Tatranská 38/A
Banská Bystrica 97411

Kontakty

Tel.: +421 903 539 958
E-mail: info@sbb.sk
Facebook: SBB (Saleziáni Banská Bystrica)
Web: www.sbb.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská