Saleziáni Košice - Kalvária

Kalváriu v Košiciach, dnes už značne oklieštenú okolitou zástavbou, iniciovali a založili jezuiti v roku 1736 na severozápadnom okraji mesta. V Košiciach nemali saleziáni pred rokom 1950 žiadne dielo. Na Východnom Slovensku bol otvorený dom iba v Michalovciach a až v roku 1961 sa v Košiciach natrvalo usadil prvý salezián. Oficiálne prevzatie Kalvárie saleziánmi sa uskutočnilo 7. septembra 1990, kedy im farnosť odovzdal biskup Mons. Alojz Tkác. Od septembra 2010 je na Kalvárii zriadená aj komunita prednoviciátu, kde mladí muži hladajú a overujú svoje povolanie tým, že žijú, pracujú, modlia sa a apoštolujú spolu s komunitou saleziánov v miestnom stredisku.

Adresa

Na Kalvárii 23
040 01 Košice

Kontakty

Tel.:055/625 76 49
E-mail: kosice@sdb.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská