Saleziáni Košice - Luník IX.

Prví Saleziáni prišli na Luník IX. v roku 2008. Už vtedy si boli vedomí toho, že pôsobenie na Luníku nie je záležitosťou jednotlivca, ale tímu. A tak si do práce hneď od začiatku pozvali sestry Saleziánky a pridala sa k nim prvá misijná dobrovoľníčka. Odvtedy misijný tím stále pozostáva z troch zložiek: Saleziánov dona Bosca, Sestier saleziánok FMA a dobrovoľníkov. Rómske prostredie je veľmi rôznorodé, a preto si vyžaduje osobitý prístup. Najväčšou zárukou životnosti diel v rómskej komunite je vytrvalá prítomnosť. Preventívny systém v rómskom prostredí je zas o bezhraničnej trpezlivosti a sebaovládaní, vytrvalosti a vyčkávaní na príležitosť, na búranie anonymity a postupné odstraňovanie agresivity, čakanie na zmenu mentality jednotlivca i osady.

Kostol zmŕtvychvstalého Krista, ktorý tu saleziáni spravujú je filiálkou vo farnosti Košice - Myslava. Hlavným patrocíniom kaplnky na Luníku IX. je Zmŕtvychvstalý Kristus – víťaz nad smrťou a darca nového života. Osobné stretnutie sa so živým Kristom je hybnou silou k zmene života, pretože kým sa neodstráni bieda duchovná, neodstráni sa ani bieda materiálna.

Adresa

Podjavorinskej 18
040 11 Košice Luník IX

Kontakty

Tel.: +421 55 644 10 32
E-mail: sdblunik9@gmail.com

☰ Saleziáni | Pôsobiská