Saleziáni Košice - Tri hôrky

Pastoračné stredisko Košice Tri hôrky je umiestnené na sídlisku Terasa medzi blokmi a v blízkosti dvoch základných škôl, odkiaľ do strediska prichádza najviac mladých. Otvorené bolo 4. apríla 2009, kedy sa tu nasťahovali traja spolubratia. Dnes spolupracujú v rámci svojho poslania so sestrami FMA, saleziánskymi spolupracovníkmi, animátormi a ich rodinami. Spoločne pôsobia v mládežníckom stredisku a centre voľného času, kde sa deti a mladí môžu venovať svojim záľubám, spoznávať a učiť sa niečo nové. Vytvárajú a ponúkajú priestor pre stretávanie sa, rozvíjanie talentov, tvorivých schopností, sebarealizáciu a nadväzovanie nových kamarátstiev.

Súčasťou strediska je Kaplnka Panny Márie Pomocnice, vďaka čomu je filiálkou farnosti sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach.

Adresa

Tri hôrky 17
040 11 Košice

Kontakty

Tel.:055/3092985
Email: trihorky.kosice@sdb.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská