Saleziáni Prešov

Saleziáni pôsobia v Prešove vyše 2o rokov. Zameriavajú sa na výchovu mladých, pričom súčasťou ich práce sú stretnutia s nimi a ich rodinami. Organizujú rôzne krúžky, podujatia, akcie, a práve takýmto spôsobom šíria aj medzi prešovčanov vieru, poznanie i preventívny systém zakladateľa rehole dona Bosca. Súčasťou strediska sú klubovne, priestranná herňa na ping-pong, stolný futbal a na posedenie.

Kostol sv. Jána Bosca je súčasťou farnosti Prešov a je myšlienkovo inšpirovaný snom svätca, v ktorom bola podľa jeho výkladu Cirkev zobrazená, ako pápežská loď a ľudia, ako malé loďky. More predstavovalo svet. Tí, ktorí obraňovali túto obrovskú loď boli oddaní veriaci a ostatní nepriatelia, ktorí sa ju snažili zničiť zbraňou každého druhu. Vo sne videl aj dva spásne stĺpy predstavujúce úctu k Panne Márii a k Sviatosti Oltárnej. Vyobrazenie sna sa nachádza v priestoroch kostola.

Adresa

Jána Bottu 9
080 01 Prešov

Kontakty

Tel.: 051/772 37 67
E-mail: presovsdb@gmail.com

☰ Saleziáni | Pôsobiská