Saleziáni Trnava

Saleziáni dona Bosca prišli do Trnavy v roku 1936 a presne 100 rokov od vzniku prvého oratória v Turíne tu 7.decembra 1941 vzniká  oratórium na Kopánke. Už vtedy sa rozhliadali, podľa vzoru zakladateľa, po najchudobnejšej štvrti v Trnave. Nádejne rozvíjajúce sa dielo pre chudobnú a opustenú mládež bolo v päťdesiatych rokoch násilne zrušené a zostala len farnosť. V roku 1989 obnovili saleziáni svoju činnosť v prospech mládeže a ľudových vrstiev. Saleziánske dielo na Kopánke dnes organizuje voľnočasové aktivity pre mladých a ich náboženskú i ľudskú formáciu. Združuje sa tu aj veľký počet rodín, ktorým poskytuje priestory na stretnutia. Zároveň je prirodzeným miestom nielen pre veriacich, ale aj pre všetkých obyvateľov Kopánky. Ponúka detské ihrisko, futbalové ihrisko, priestory pre voľnočasové aktivity pre mladých i pre rodičov s deťmi. Dnes je v správe saleziánov na Kopánke aj Farský kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov.

Súčasťou miestneho saleziánskeho diela je aj SFC Kopánka (Saleziánsky futbalový klub), ktorý vznikol v roku 2009. Funguje pri občianskom združení DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže – stredisko Trnava. Zameriava sa na chlapcov vo veku od 9 do 15 rokov, ktorým ponúka možnosti a priestor pre rozvoj športových zručností. V súčasnosti evidujú vyše 80 chlapcov v kategóriách dorast, žiaci a prípravka.

Adresa

Jána Hlubíka 11
Trnava - Kopánka
917 01

Kontakty

Tel.: 0903 446 418>
E-mail: trnava@sdb.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská