Saleziáni Bardejov - Vinbarg

V Bardejove Saleziáni pôsobia od roku 1987. Do pádu komunizmu pôsobili tajne a stretávali sa s mladými u rôznych dobrodincov. V roku 1990 dostali do správy kostol Sv. Anny a kúpili budovu škôlky na Kelerovej 7, kde bol saleziánsky dom a oratórium. V tom istom čase Saleziáni pracovali aj v rómskej osade na Poštárke, kde v priebehu rokov rozbehli škôlku, základnú školu a postavili kaplnku bl. Zefirína. V roku 2005 im bola zverená správa farnosti sv. Rodiny na Vinbargu.

Adresa

Námestie sv. Rodiny č. 1
085 01 Bardejov

Kontakty

Tel.: 0903 420 508
E-mail: vinbarg@rimkat.sk

☰ Saleziáni | Pôsobiská