Saleziáni Bardejov - Poštárka

V roku 1990 sa miestna komunita aktívne zapojila do práce s rómskou mládežou na pozvanie sestry Atanázie (Rád sv. Bazila Veľkého).  Neskôr kúpili zdevastovanú budovu, ktorú postupne zrekonštruovali za pomoci miestnych Rómov a sponzorov. Budova dnes slúži ako denné oratórium s kostolom bl. Zefirína. V oratóriu sa nachádzajú klubovne, herňa, spoločenská miestnosť, posilovňa, biliard a dielňa. Od roku 2000 budovali objekt, ktorý pozostáva z troch tried, dielne, telocvične s príslušenstvom a viacúčelovej spoločenskej miestnosti. V dopoludňajších hodinách sa priestory oratória využívajú na vyučovanie detí z prvého stupňa základnej školy, popoludní sú otvorené pre deti a mladých z osady.  V súčasnosti funguje Materská škôlka, Základná škola, ktorú navštevuje 159 detí a oratórium sv. Dominika Sávia.

Adresa

Poštárka 12
Bardejov

Kontakty

Tel.:  +421 54 472 24 67
E-mail: zspostarka@gmail.com

☰ Saleziáni | Pôsobiská