Kurzy GPS, PS a Emauzy

Popis projektu

Každý človek túži po šťastí. Pomáhame mladým, aby sa naučili počúvať Boží hlas a objavili svoje poslanie. Ponúkame im:

GPS - víkendové kurzy a duchovné cvičenia pre dievčatá, ktoré rozlišujú svoje životné povolanie – „manželstvo alebo zasvätenie?“

PS: -  kurz pre dievčatá, ktoré vnímajú povolanie k rehoľnému životu a chcú sa zorientovať a spoznať bližšie rehoľné (nie iba saleziánske) povolanie.

Emauzy - víkendové kurzy pre mladých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do bohatstva Svätého Písma

Viac o týchto kurzoch: 

https://salezianky.sk/web/gps-a-ps/

https://salezianky.sk/web/emauzy/


Informácie o priebehu projektu

 

Ďakujeme všetkým darcom, najmä tým, ktorí nás podporujú pravidelne!

Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 2 345,77 EUR

Cieľ: 2 900,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

sr. Ľubica Feňová, provinciálna ekonómka

economa.fma@gmail.com

Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759 (do poznámky: DAR MLADÍ)

☰ Saleziánky | Projekty